در حال بارگذاری ...
 • کتاب‌های منتشر شده در یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  1. شبیه‌خوانی، گنجینه نمایش های آئینی مذهبی (مجموعه مقالات سمینار پژوهشی تعزیه)، به کوشش جابر عناصری، انتشارات یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

  2. ادبیات نمایشی مذهبی (هفت پرده عشق)، به کوشش جابر عناصری، انتشارات یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

  3. شبیه‌خوانی کهن‌الگوی نمایش های ایرانی، به کوشش جابر عناصری، انتشارات یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

  4. پویه (ویژه ادبیات نمایشی)، زیر نظر سعید کشن‌فلاح، به کوشش غلامرضا حامدی، انتشارات یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر